#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..

   VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2019 - 2020

   

  Ne 24.11.2019      Hody v Blatnici. Hodová mše svatá v 10:30 hodin.

  PO 25.11.2019      Pečení perníků v 15h

  PÁ 29.11.2019      Pletení adventních věnců od 16:00 v DSR 

  ÚT 03.12.2019      Adorační den

  PO 02.12.2019      První rorátní mše svatá ráno v 6:45 hodin se světelným průvodem, příběh pro děti, po mši svaté snídaně v Domě Svaté Rodiny. (vždy v pondělí po celý advent)

  PÁ 06.12.2019      Mikulášská nadílka po mši svaté pro děti.

  SO 21.12.2019     Vánoční zpověď v Blatnici i v Blatničce.

  ÚT 24.12.2019      Štědrovečerní mše svatá - Blatnička ve 20:00, Blatnice 22:00 

  NE 29.12.2019      Vánoční besídka, koledování u Betléma, Blatnice

   

  SO 04.01.2020     Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce

  NE 05.01.2020      Koleduje ženský pěvecký sbor

  SO 11.01.2020     17. Farní ples v Blatničce

  ST 26.02.2020      Popeleční středa, udílení popelce při mši svaté

  PÁ 28.02.2020      Začíná pravidelná Křížová cesta před mší svatou pro děti (vždy v pátek celý půst)

  NE 01.03.2020      Začíná pravidelná Křížová cesta ve 14 hodin v Blatnici i Blatničce (vždy v neděli v postní době)

  SO 04.04.2020     Velikonoční zpověď v Blatnici i v Blatničce 10:00 - 11:15 hod.

  NE 12.04.2020      První modlitba hodin (hodinky) na Antonínku v 15 hodin

  SO 11.04.2020     Velikonoční vigilie v Blatničce v 18 hodin v Blatnici ve 20 hod.

  PÁ 01.05.2020      Májové pobožnosti každý den v květnu (mimo neděle) v 18:30 hodin ve farním kostele

  NE 03.05.2020      První svaté přijímání - farní kostel v 10:30 hod.

  PÁ 08.05.2020      Pěší pouť  (cíl cesty se připravuje)

  NE 31.05.2020      Pouť Matice svatoantonínské - Antonínek 10:30 hod.

  SO 13.06.2020     Domácí pouť ke cti svatého Antonína v 17 h. na Ant

  NE 14.06.2020     Hlavní pouť ke cti svatého Antonína.

                          Mše svaté v 8:00,  9:00, 10:30 hodin.

                          Svátostné požehnání ve 14 hodin.

                          Slavnostní odpoledne ve 14:30.  

  PÁ 26.06.2020      Poslední mše svatá pro děti ve školním roce, vyhodnocení celoroční soutěže.

   

  ČT 02.07.2020  8:45 hod. Začíná duchovní obnova na Antonínku - DUŠE SLOVÁCKA,

  PÁ 03.07.2020  8:45 hod.      Obnovu vede P. Jan Szkandera

  SO 04.07.2020  8:45 hod.      kněz Ostravsko-opavské diecéze

  NE 12.07.2020      Antonínovo léto pro děti - do pátku 17.7.2020

  NE 12.07.2020      Pouť nemocných s pomazáním v 15 hodin na Ant.

  NE 16.08.2020      Hody v Blatničce v 9:00 hodin

  NE 30.08.2020      Děkovná pouť na Svatém Antonínku. Mše svatá v 9:00 a 10:30 hodin. Krojované procesí s hudbou, zpěvem a modlitbou vychází v 9:30 od kostela v Blatnici. Odpoledne svátostné požehnání ve 14 hodin a slavnostní odpoledne ve 14:30 hodin.


   
   
  VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2018
   
  SO 06.01.2018 Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce
  SO 13.01.2018 Ples pro Antonínek. Začínají oslavy 350 let na Svatém Antonínku. Pro všechny příznivce Svatého Antonínka hraje dechová hudba Hanačka, vystoupí folklorní soubor Haná, pro mladé bude hrát DJ Chosé. Začátek v 19 hodin. kulturní dům Blatnička.
  ST 14.02.2018  Popeleční středa, udílení popelce při mši svaté
  PÁ 16.02.2018 Začíná pravidelná Křížová cesta před mší svatou pro děti (vždy v pátek po celou postní dobu)
  NE 18.02.2018 Začíná pravidelná Křížová cesta ve 14 hodin v Blatnici i Blatničce (vždy v neděli v postní době)
  SO 24.03.2018 Velikonoční zpověď v Blatnici i v Blatničce 10:00 - 11:15 hod.
  SO 31.03.2018 Velikonoční vigilie v Blatničce ve 18 hodin v Blatnici ve 20 hodin
  NE 15.04.2018 První modlitba hodin (hodinky) na Svatém Antonínku v 15 hodin
  ÚT 01.05.2018 Začínají Májové pobožnosti každý den v květnu (mimo neděle) v 18:30 hodin ve farním kostele
  NE 06.05.2018 První svaté přijímání - farní kostel v 10:30 hod.
  ÚT 08.05.2018 Pěší pouť na Velehrad
  NE 03.06.2018 Pouť Matice svatoantonínské - Antonínek 10:30 hod.
  ST 13.06.2018 Domácí pouť ke cti svatého Antonína v 17 hodin na Svatém Antonínku
  NE 17.06.2018 Hlavní pouť ke cti svatého Antonína. Mše svaté v 8:00,  9:00, 10:30 hodin. Svátostné požehnání ve 14 hodin. Slavnostní odpoledne k Výročí 350 let na Svatém Antonínku ve 14:30.  
  PÁ  29.06.2018 Poslední mše svaá pro děti ve školním roce, vyhodnocení celoroční soutěže a táborák pro děti.
  NE 01.07.2018 Pouť svatých Petra a Pavla
  ČT 05.07.2018 Začíná duchovní obnova na Antonínku - DUŠE SLOVÁCKA, Obnovu vede P. Adam Rucki. Začátek v 18:30 večeře,  v 19 hodin první přednáška. Zakončení v neděli 8.7.2018 v 15 hodin                          mší svatou.
  NE 08.07.2018 Začíná Antonínovo léto pro děti - do pátku 13.7.2018
  NE 15.07.2018 Pouť nemocných s pomazáním nemocných v 15 hodin na Antonínku
  NE 12.08.2018 Hody v Blatničce v 9:00 hodin
  NE 26.08.2018 Děkovná pouť na Svatém Antonínku. Mše svatá v 9:00 a 10:30 hodin. Krojované procesí s hudbou, zpěvem a modlitbou vychází v 9:30 od kostela v Blatnici. Odpoledne svátostné požehnání ve 14 hodin a slavnostní odpoledne ve 14:30 hodin.
   
   
   
   
   VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2017 
   
  SO 07. 01. 2017  Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce
  SO 14. 01. 2017  Čaj o páté - 14. farní ples v 17h. Kulturní dům Blatnička
  ST 01. 03. 2017  Popeleční středa, udílení popelce při mši svaté v Blatnici i Blatničce  
  NE 05. 03. 2017  Začíná pravidelná postní křížová cesta v neděli ve 14h v Blatnici i Blatničce
  SO 08. 04. 2017  Velikonoční zpověď v Blatnici i Blatničce
  SO 15. 04. 2017  Velikonoční vigilie v Blatnici ve 20h, v Blatničce v 18h. 
  NE 16. 04. 2017  První modlitba hodin (hodinky) na Svatém Antonínku v 15h
  PO 01. 05. 2017  Májová pobožnost
  NE 07. 05. 2017  První svaté přijímání??? - farní kostel
  PO 08. 05. 2017  Pěší pouť z Blatnice na Velehrad
  NE 04. 06. 2017  Pouť Matice svatoantonínské
  ÚT 13. 06. 2017  Domácí pouť ke cti svatého Antonína v 17h na Svatém Antonínku
  ČT 15. 06. 2017  Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo u čtyř oltářů v Blatnici, mše sv. v 18h
  NE 18. 06. 2017  Hlavní pouť ke cti svatého Antonína. Mše svaté v 8:00, 9:00, 10:30.
                  Svátostné požehnání ve 14h. Slavnostní odpoledne ve 14:30h.
  PÁ 30. 06. 2017  Poslední mše svatá pro děti ve školním roce, vyhodnocení celoroční soutěže a táborák
  NE 02. 07. 2017  Pouť svatých Petra a Pavla
  ST 05. 07. 2017  Začíná Antonínovo léto na Antonínku duchovní obnovou.
                  Vede P. Adam Rucki. Téma: Zranění je šance ke zrání.
  Ne 09. 07. 2017  Antonínovo léto pro děti do pátku 14. července 
  NE 16. 07. 2017  Pouť nemocných na Svatém Antonínku v 15h
  NE 30. 07. 2017  Mše svatá ve 14h. Oslava 300 let farního kostela na farní zahradě
  NE 13. 08. 2017  Hody v Blatničce
  NE 27. 08. 2017  Děkovná dožínková pouť na Svatém Antonínku. Mše svaté v 9:00 a 10:30.
                  Krojované procesí vychází s hudbou a modlitbou v 9:30h od farního kostela v Blatnici 
  SO 28.10.2017 Dušičková pouť na Svatém Antonínku v 16 hodin. Po mši svaté křížová cesta
  NE 12.11.2017 Žehnání mladých vín při mši svaté v 10:30 - farní kostel
  Ne 26.11.2017  Hody v Blatnici. Hodová mše svatá v 10:30 hodin.
  PÁ 01.12.2017 Pletení adventních věnců od 16. hodin v Domě Svaté Rodiny
  NE 03.12.2017 Adorační den
  PO 04.12.2017 První rorátní mše svatá ráno v 6:45 hodin. Mše svatá se světelným průvodem, příběh pro děti, po mši svaté snídaně v Domě Svaté Rodiny. (vždy v pondělí po celý advent)
  PÁ 08.12.2017 Mikulášská nadílka po mši svaté pro děti.
  SO 16.12.2017 Vánoční zpověď v Blatnici i v Blatničce.
  NE 24.12.2017 Štědrovečerní mše svatá v Blatničce ve 20 hodin, v Blatnici ve 22 hodin. 
  ÚT 26.12.2017 Vánoční besídka koledování dětí u Betléma - farní kostel 


   
  VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2016
   
  SO 24.12.2016 Štědrovečerní mše svatá v Blatniče ve 20 hodin, v Blatnici ve 22 hodin.
  SO 17.12.2016 Vánoční zpověď v BLatnici i Blatničce
  PÁ 09.12.2016 Mikulášká nadílka po mši svaté pro děti 
  SO 03.12.2016 Adorační den - Začátek v 7,30 roráty, adorace s dětmi snídaně v Domě Svaté Rodiny, mše svatá v 18 hodin ve farním kostele, po ní průvod s Nejsvětější Svátostí Oltářní na Antonínek, požehnání a agape
  ČT 01.12.2016 Pečení perníků od 15:30 
  PO 28.11.2016 První rorátní mše svatá ráno v 6:45 hodin. Mše svatá se světelným průvodem, příběhem pro děti. Po mši svaté snídaně v Domě Sv. Rodiny (vždy v pondělí po celý advent).
  PÁ 25.11.2016 Pletení adventních věnců od 16 hodin v Domě Svaté Rodiny
  NE 20.11.2016 Hody v Blatnici - hodová mše svatá v 10:30
  SO 29.10.2016 Dušičková pouť na Svatém Antonínku v 16 hodin. Po mši svaté křížová cesta.
  SO 03.09.2016 Děkanátní pouť na Velehrad za rodiny a povolání.
  NE 28.08.2016 Děkovná pouť na Antonínku. Mše svatá v 9:00 a 10:30 hod. Krojované procesí s hudbou, zpěvem a modlitbou vychází v 9:30 od kostela v Blatnici. Svátostné požehnání ve 14 hodin a Slavnostní odpoledne
  NE 14.08.2016 Hody Blatnička
  NE 10.07.2016 Začíná týden ANTONÍNOVO LÉTO
  NE 10.07.2016 Pouť nemocných na Antonínku v 15 hodin
  NE 03.07.2016 Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku. Mše sv. v 9 a 10:30 hodin
  Ne 19.06.2016 Začíná týdenní Duchovní obnova, vedená otcem Eliasem Vellou, knězem z Malty. 
  NE 19.06.2016 Hlavní pouť ke cti svatého Antonína: mše svatá v 8:00, 9:00 a 10:30 hodin. Svátostné požehnání ve 14 hodin a slavnostní odpoledne. (Rózinky)
  PO 13.06.2016 Domácí Pouť ke cti svatého Antonína - 17 hodin Antonínek,
  NE 05.06.2016 Pouť Matic: Svatoantonínské, Svatokopecké, Velehradské a Svatohostýnské 10:30 Ant.
  ČT 26.05.2016 Slavnost Těla a Krve Páně u čtyř ultářů v Blatnici 18 hodin.
  NE 15.05.2016 První svaté přijímání - farní kostel
  NE 01.05.2016 Pěší pouť z Blatnice na Velehrad - Pouť ke svaté bráně na Velehrad
  SO 19.03.2016 Velikonoční zpověď v Blatnici i Blatničce v 10 hodin
  NE 13.03.2016 Křížová cesta pro rodiny s dětmi na Svatém Antonínku v 15 hodin
  PA 11.03.2016 Večer pro Ježíše: Křížová cesta a mše sv. v 18 hodin,adorace s možností svátosti smíření
  NE 14.02.2016 Začíná pravidelná postní Křížová cesta ve 14 hodin v neděli
  ST 10.02.2016 Popeleční středa - udílení popelce při mši svaté. farní kostel i kostel Blatnička
  SO 23.01.2016 Čaj o páté - 13. farní ples v 17 hodin, Kulturní dům Blatnice
  SO 09.01.2016 Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce 
   
   
   
   
   
  VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2014
   
   
  ST 24.12.2014 Štědrovečerní mše svatá v Blatniče ve 20 hodin, v Blatnici ve 22 hodin.
  SO 20.12.2014 Vánoční zpověď v BLatnici i Blatničce
  PO 01.12.2014 První rorátní mše svatá ráno v 6:45 hodin. Mše svatá se světelným průvodem, příběhem . . pro děti. Po mši svaté snídaně v Domě Sv. Rodiny. Podobně vždy v pondělí po celý advent.
  ST 03.12.2014 Adorační den - mše svatá v 18 hodin ve farní kostela po ní právod S NSO na Antonínek
  PÁ 05.12.2014 Mikulášká nadílka po mši svaté pro děti
  PÁ 28.11.2014 Pletení adventních věnců od 16. hodin v Domě Svaté Rodiny
  NE 23.11.2014 Hody v Blatnici - hodová mše svatá v 10:30
  SO 25.10.2014 Dušičková pouť na Svatém Antonínku v 16 hodin. Po mši svaté křížová cesta.
  NE 31.08.2014 Děkovná pouť na Antonínku. Mše svatá v 9:00 a 10:30 hod. Hlavní celebrant Kardinál Dominik Duka. Krojované procesí s hudbou, zpěvem a modlitbou vychází v 9:30 od kostela v Blatnici.
  NE 17.08.2014 Hody Blatnička
  NE 13.07.2014 Pouť nemocných na Antonínku v 15 hodin
  NE 29.06.2014 Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku. Mše sv. v 9 a 10:30 hodin
  ČT 19.06.2014 Slavnost Těla a Krve Páně u čtyř ultářů v Blatnici 17 hodin.
  NE 15.06.2014 Hlavní pouť ke cti svatého Antonína - odpoledne svátostné požehnání
  mše svatá v 8 hod.  9 hod  a 10:30 hodin.
  PÁ 13.06.2014 Domácí Pouť ke cti svatého Antonína - 17 hodin Antonínek,
  NE 01.06.2014 Pouť Matice svatoantonínské 10:30 Antonínek
  ČT 08.05.2014 Pěší pouť z Blatnice na Velehrad
  NE 04.05.2014 První svaté přijímání - farní kostel
  ČT 01.05.2014 První Májová pobožnost v Blatnici i Blatničce
  SO 12.04.2014 Velikonoční zpověď v Blatnici i Blatničce v 10 hodin
  NE 16.03.2014 Křížová cesta pro rodiny s dětmi na Svatém Antonínku
  NE 09.03.2014 Začíná pravidelná postní Křížová cesta ve 14 hodin v neděli
  ST 05.03.2014 Popeleční středa - udílení popelce při mši svaté. farní kostel i kostel Blatnička
  SO 18.01.2014 Čaj o páté - 11. farní ples v 17 hodin, Kulturní dům Blatnice
  SO 04.01.2014 Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce  
   
   
   
   
   
   
   
  VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013
   
  NE 29.12.2013 Ženský pěvecký sbor zve na Vánoční posezení a koledování ve 14:30 v Domě Sv. rodiny
  ČT 16.12.2013 Ve farním kostele koledují děti z farnosti Blatnice ve 14 hodin.
  ÚT 24.12.2013 Štědrovečerní mše svatá v BLatniče ve 20 hodin, v Blatnici ve 22 hodin.  
  SO 21.12.2013 Vánoční zpověď v BLatnici i Blatničce
  PÁ 06.12.2013 Mikulášká nadílka po mši svaté pro děti
  ÚT 03.12.2013 Adorační den
  PO 02.12.2013 První rorátní mše svatá ráno v 6:45 hodin. Mše svatá se světelným průvodem, příběhem . . pro děti. Po mši svaté snídaně v Domě Sv. Rodiny. Podobně vždy v pondělí po celý advent.
  PÁ 29.11.2013 Pletení adventních věnců od 16. hodin v Domě Svaté Rodiny  
  NE 24.11.2013 Hody v Blatnici - hodová mše svatá v 10:30
  PO 11.11.2013 Žehnání Martinských vín při mši svaté
  SO 26.10.2013 Dušičková pouť na Svatém Antonínku v 16 hodin. Po mši svaté křížová cesta.  
  NE 25.08.2013 Děkovná pouť na Antonínku. Hlavní celebrant Kardinál Miloslav Vlk.
  NE 18.08.2013 Hody Blatnička
  SO 10.08.2013 Poutní zájed farnosti a Matice svatoantonínské do Slovenské Nitry
  NE 14.07.2013 Pouť nemocných na Antonínku
  NE 30.06.2013 Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku. Mše sv. v 9 a 10:30 hodin
  NE 16.06.2013 Hlavní pouť ke cti svatého Antonína - odpoledne svátostné požehnání a prezentace Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
  ČT 13.06.2013 Domácí Pouť ke cti svatého Antonína - 17 hodin Antonínek, Hlavní kazatel P. Elias Vella.
  NE 09.06.2013 Začíná na Antonínklu šestidenní duchovní obnova. Vede P. Elias Vella OFM, conv. z Malty. 
  NE 02.06.2013 Pouť Matice svatoantonínské 10:30 Antonínek
  NE 02.06.2013 Slavnost Těla a Krve Páně u čtyř ultářů v Blatnici 17 hodin.
  ST 08.05.2013 Pěší pouť z Blatnice na Velehrad
  NE 05.05.2013 První svaté přijímání - farní kostel
  ST 01.05.2013 První Májová pobožnost v Blatnici i Blatničce  
  SO 23.03.2013 Velikonoční zpověď v Blatnici i Blatničce v 10 hodin
  NE 17.03.2013 Křížová cesta pro rodiny s dětmi na Svatém Antonínku
  ST 13.02.2013 Popeleční středa - udílení popelce farní kostel i kostel Blatnička
  NE 17.02.2013 Začíná pravidelná postní Křížová cesta ve 14 hodin 
  ST 20.02.2013 Začíná šestidílný kurz Malá škola modlitby v Domě Svaté rodiny
  SO 19.01.2013 Čaj o páté - farní ples v 17 hodin Kulturní dům Blatnička
  SO 05.01.2013 Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce 
   
   
     VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2012
  NE 26.8.2012 Děkovná pouť na Antonínku s žehnáním Cyrilometodějské stezky - Antonínek - Velehrad
  NE 19.8.2012 Oslavy 650. výročí založení obce v Blatničce mše svatá v 11 hodin.
  SO 04.08.2012 Poutní zájed farnosti a Matice svatoantonínské do Žďáru nad Sázavou a okolí
  NE 15.7.2012 Pouť nemocných na Antonínku 
  SO 14.07.2012 Pouť děkanátu za obnovu rodin a kněžská povolání na Hostýně.
  NE 1.7.2012 Pouť svatých Petra a Pavla na Antonínku. Mše sv. v 9 a 10:30 hodin
  NE 17.6.2012 Hlavní pouť ke cti svatého Antonína - odpoledne svátostné požehnání a prezentace Stojanova gymnázia na Velehradě
  ST 13.6.2012 Domácí pouť ke cti svatého Antonína - 17 hodin Antonínek
  SO 9.6.2012 Koncertuje na Antonínku Hradišťan a hosté v 17 hodin
  NE 3.6.2012 Pouť Matice svatoantonínské 10:30 Antonínek
  NE 13.5. 2012 První svaté přijímání - farní kostel
  PO 23.4.2012 Schůzka rodičů prvokomunikantů - 19 hodin Dům Svaté Rodiny
  SO 31.3.2012 Velikonoční zpověď v Blatnici i Blatničce v 10 hodin
  NE 25.3.2012 Při mši svaté v 10:30 bude zpívat sbor CARMEN ze Zábřehu
  NE 4.3.2012 Představení dětí, které půjdou poprvé k prvnímu svatému přijímání 10:30 farní kostel
  PÁ 24.-25.22012 Seminář otce Eliase Velly Vnitřní uzdravení - Farní kostel
  ST 22.2.2012 Popeleční středa - udílení popelce farní kostel i kostel Blatnička
  SO 4.2.2012 Čaj o páté - farní ples v 17 hodin Kulturní dům Blatnice
  PÁ 13.1.2012 Pastorační rada v 19 hodin v DSR
  SO 7.1.2012 Tříkrálová sbírka v Blatnici i Blatničce
   
   
   VÝHLED PASTORAČNÍ ČINNOSTI V ROCE 2011
  SO 31.12.2011 Silvestrovská mše svatá na Svatém Antonínku ve 24:00 hodin.
  SO 24.12.2011 Štědrovečerní mše svatá v BLatniče ve 20 hodin, v Blatnici ve 22 hodin.
  PO 28.11.2011 První rorátní mše svatá ráno v 6:45 hodin. Mše svatá se světelným průvodem, příběhem   . .                   pro děti. Po mši svaté snídaně v Domě Sv. Rodiny. Podobně vždy v pondělí po celý advent.
  PÁ 25.11.2011 Pletení adventních věnců od 16. hodin v Domě Svaté Rodiny
  NE 20.11.2011 Hody v Blatnici - Hodová mše svatá v 10:30 hodin.
  SO 29.10.2011 Dušičková pouť na Svatém Antonínku v 16 hodin. Po mši svaté křížová cesta.
  NE 16.10.2011 Mše svatá v obnoveném farním kostele v 10:30 hodin.
  NE 28.08.2011 Děkovná pouť- hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
  NE 14.08.2011 Hody Blatnička
  NE 31.07.2011 Farní den - farnost pro Blatnici
  NE 17.07.2011 Pouť nemocných na Antonínku, celebruje P. Zdeněk Stodůlka
  NE 03.07.2011 Pouť svatých Petra a Pavla, celebruje P. Jan Turko

  PÁ 01. 07.2011  Zahájení prázdnin. V 18h mše sv. pro děti – Dům Sv. Rodiny Po ní táborák na farní zahradě! Zvány jsou všechny děti!

  PÁ 24. 06. 2011 Narození sv. Jana Křitele: v 18h mše sv. pro děti – Dům Sv. Rodiny

  ČT 23.06.2011 Boží Tělo - procesí v Blatnici

  NE 19.06.2011 Odpoledne přednáší P. Vojtěch Kodet O. Carm.

  NE 19.06.2011 Hlavní pouť, celebruje P. Vojtěch Kodet O. Carm.

  PÁ 17. 06. 2011 v 18h mše sv. pro děti – Dům Sv. Rodiny

  PO 13.06.2011 Domácí pouť, celebruje Mons. Pavel Posád, biskup českobudějovický

  NE 12.06.2011 Koncert NA BLATNICKÉ HOŘE

  PÁ SO NE 10.6 - 12.6. 2011 Duchovní obnova na Antonínku

  PÁ 10.06. 2011 Adorace na Antonínku - Modlitby za přímluvu otce Šuránka

  NE 05.06.2011 Pouť Matice svatoantonínské, celebruje P. Lukasz Karpinski Sch.P.

  PÁ 03. 06. 2011 v 18h mše sv. pro děti na Domě Sv. Rodiny, při ní promítání.

  NE 22.05.2011 Prní svaté přijímání

  NE 01.05.2011 Biřmování na Svatém Antonínku, biřmuje Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký

  NE 17.04.2011 První modlitba hodin na Antonínku

  SO 16.04.2011 Velikonoční zpověď

  SO 09.04.2011 v 18 hodin v DSR přednáší Dr. Fridrichová pro veřejnost - Výchova dětí doma i ve škole 

  SO 09.04.2011 V 15 hodin v DSR přednáší Dr. Fridrichová pro biřmovance - Svátost manželství

  SO 29.01.2011 8. Farní ples - čaj o páté v Blatničce, hraje Nedakoňanka - VHS

  SO 08.01.2011 Tříkrálová sbírka

   

   

  PASTORAČNÍ ČINNOST V ROCE 2010

  PÁ 31.12. 2010 Půlnoční na Antonínku

  SO 18.12.2010 Vánoční zpověď

  NE 05.12.2010 Mikulášská nadílka po mši sv. v 10:30 a v Blatničce v9 hodin

  PÁ 03.12.2010 Adorační den

   

  PO 29.11.2010 První roráty ve farním kostele - děti jdou na jitřní mši svatou se světelným průvodem, je                      čten adventní příběh, po mši svaté jsou zvány na snídani.

  NE 28.11.2010 Žehnání adventních věnců při mších
  PÁ 26.11.2010 Vázání adventních věnců 16:00 v Domě Svaté Rodiny
  NE 21.11.2010 Hody Blatnice 10:30
  PÁ 12.11.2010 Žehnání Martinských vín po mši svaté

   

  NE 07.11.2010 Scholičky v Hroznové Lhotě 14:00. Autobus pro zpěváky i doprovod bude odjíždět od                       farního kostela v 13 hodin

  ÚT 02.11.2010 Dušičková pobožnost hřbitov Blatnička 18:45

  PO 01.11.2010 Dušičková pobožnost hřbitov Blatnice 18:45

  SO 30.10.2010 Dušičková pouť na Antonínku 16:00 hodin