#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..

  PF 2021

  Konec roku nás už ze své podstaty vyzívá k ohlédnutí, poděkování ...

  Letošní poutní sezona na Svatém Antonínku je za námi. Byla trochu jiná, co se týče počtu návštěvníků asi menší než předešlé, ale přesto náročná.
  Děkuji strážcům a strážkyním za obětavou službu v kapli. Bez nich by byl Svatý Antonínek „mrtvým" poutním místem. Dík patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na organizaci nejen během větších slavností, ale také při pravidelných nedělních bohoslužbách v průběhu celého roku!
  Pochvalu si zaslouží každý, kdo svou modlitbou a prací stále oživuje a posvěcuje Blatnickou horu. Nebudu vyjmenovávat jednotlivě, protože pomocníků a činností je celá řada. Určitě by se na něco a někoho zapomnělo. Mnohdy jsou stejní jedinci zapojeni do více aktivit.
  Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
  A přidejme i „Šuránkovské: „Pán Bůh nezůstane nikomu nic dlužen!"
   

  Nám starším vždycky dodá novu energii a chuť do práce, když kolem sebe vidíme aktivní mladší generace. Někoho, kdo naši práci a snažení převezme.
  Věřím, že Bůh si skrze sv. Antonína bude stále přitahovat další spolupracovníky na společném díle.
  Naše poutní místo se neuložilo k zimnímu spánku. Bude natolik „živé", kolik života mu svou přítomností, modlitbou, dáme!

  Požehnaný rok 2021.

  Marie Špirudová
  předsedkyně Matice svatoantonínské, z. s.

  Fotogalerie