#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..

  Za úrodu se na Antonínku děkovalo mezi kapkami deště (přidané video)

  Fotogalerie na webu Člověk a Víra zde a zde
  Videozáznam odpoledního vystoupení zde
  Reportáž Noevin zde
   
  Poslední větší pouť letošní sezony byla už tradičně projevem díků, jak tomu naznačuje její samotný název - DĚKOVNÁ neboli DOŽÍNKOVÁ. Vzdát díky přišli lidé za úrodu a přijatá dobrodiní. Nezabránila tomu ani vydatná noční bouřka a vytrvalý déšť až do začátku hlavní mše svaté. Děkovalo se právě i za déšť, protože bez řádné závlahy není dobrá úroda. Padající provazy dešťových kapek pouť sice trochu zkomplikovaly, ale na druhou stranu si každý uvědomil jejich potřebu. Slavnostní atmosféru poutě umocňovala výzdoba liturgického prostoru, za kterou ženy z Blatnice zaslouží velkou pochvalu.
   
  V tomto roce jsme navíc vzdali díky i našim předkům. Poutní místo bylo totiž roku 1784 skrze tzv. Josefínské reformy zrušeno, kaple prodána a časem se z ní stala ruina. Po uvolnění poměrů a několikaletém snažení se jim podařilo v roce 1819 kapli a poutní tradici obnovit. Samotné 200. výročí vzpomněl během promluvy též hlavní celebrant Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský.
  „Téměř 350 let přicházejí na Svatý Antonínek poutníci, aby ochutnali ze zdroje milostí, který proudí z této posvátné hory. 200 let zakoušejí krásu obnoveného poutního místa. Popřej nám, Pane, ať sem přichází stále poutníci zakoušet sílu tvé výkupné oběti", zněla jedna z proseb během obětního průvodu, při němž krojovaní přinášeli k oltáři rozmanité plody země.
   
  V duchu oslav se neslo i odpolední kulturní vystoupení. Na samotném začátku všem přítomným pan Marek Blahuš osvětlil historické momenty a fakta, která se zrušením a následnou obnovou poutního místa souvisí. Pár stovek diváků tak mělo možnost si oprášit a ujasnit vědomosti z hodin dějepisu. Písně v podání ženského sboru Jahoda z Kozojídek, dívčí lidové muziky z Kozojídek a CM Fraj z Veselí nad Moravou bylo krásné a všichni sklidili zasloužený velký potlesk a chvála od diváků k nim přicházela i po představení.
   
  Pomyslný hřeb celého odpoledne měl však teprve přijít. Díky ženskému sboru Půtnice z Blatnice, Babinci z Kozojídek a dalších ochotníků se podařila „oživit" stará kramářská píseň "Při Blatnici šťastné místo", která téměř před dvěma sty lety zaznívala na jarmacích a trzích a s jubileem přímo souvisí. Dalo by se říci, že šlo tenkrát o jakousi reklamu. Píseň zvala všechny na Svatý Antonínek, aby zde lidé, pro vzoru svých předků, opět skrze svatého Antonína Paduánského předkládali Bohu své díky a prosby.
   
  Zpěvačky a herečky se na vystoupení pečlivě připravovaly. Chystaly kostýmy a trénovaly píseň. Johanka Ilčíková kreslila obrázky a Laďa Hanák ladil svou heligonku. Babinec, který měl za úkol zrealizovat atmosféru starodávného tržiště, nenechal nic na náhodě. Prodejní krámky byly prvotřídní a zboží rozmanité. Nechyběl řezník, pekařka, zelinář, dráteník, ... prodavač kvašáků ... ani cikánka se štěstíčkem. Potěšující a žaludku lahodící bylo nabízení některých výrobků přímo divákům.
   
  Symbolický byl i samotný počet a četnost účinkujících z různých obcí. Před dvěma staletími musela své síly spojit také celá řada lidí. Nejen obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, ale mnozí další, kteří opravu kaple finančně, ale určitě i modlitbou podpořili.

  Za zmínku jistě stojí i novinka, která letošní odpoledne oživila. Pro děti byla přichystána výtvarná dílnička, kterou využili i dospělí. I tato aktivita se mohla uskutečnit díky nezištné pomoci holek ze Lhoty a Blatnice.

  Ve výpočtu ochotných lidí, kteří přispívají k dobrému průběhu poutí a poutního místa vůbec, by šlo pokračovat dál a určitě by se na někoho zapomnělo. Každý dílčí kus práce je důležitý. Součástí dvousetletého „koloběhu" poutního místa se může stát každý z nás. Přidáš se?

  Originál kramářské písně psaný švabachem zde

  Přepis a úprava písně viz soubor ke stažení

  Soubory ke stažení

  Fotogalerie