#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..

  Síla společné modlitby

  Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah.
  Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy chválíme Pána Boha a přimlouváme se za celý náš milovaný kraj. Kromě toho jsme pořádali během krátké doby naší existence na Svatém Antonínku některé akce spolu s františkány terciáři.
   
  V současné době, kdy jsme spojeni především v Duchu, se nám ukazuje, že nás Pán Bůh volá k přímluvné modlitbě za konkrétní potřebné, kteří se na nás obracejí. Nesli jsme v modlitbách řadu nemocných covidem (viz zde), nebo další lidi s jinými trápeními, ať už zdravotními nebo s rodinnými či vztahovými problémy.
  Nabízíme proto možnost přímluvné modlitby.
   
  Je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: romana.ryskova©centrum.cz.
  Také v kapli sv. Antonína je možnost napsat prosbu a vhodit na určené místo (džbán).
  Za tyto úmysly se bude naše společenství přimlouvat.
  Zveme k těmto modlitbám také další věřící (např. členy Matice svatoantonínské), kteří se mohou právě v této době pandemie v duchu připojit k našim úmyslům.
  I když nebude všem známo, za jaké konkrétní prosby se modlíme, vždy lze např. vzbudit myšlenku - za potřeby a prosby těch, kdo přicházejí na sv. Antonínek, kdo tam nechávají své prosby.
   
  My se v těchto společných modlitbách obracíme na Pána skrze Pannu Marii, sv. Antonína a P. Antonína Šuránka. K němu se také opakovaně modlíme novénu. I touto formou se můžete přidat.
  Novénu je možno začít kdykoliv a pokračovat svým tempem. Jinak je ale možné modlit se a obětovat cokoliv na společné úmysly - za nemocné a potřebné.
   
  Ať nás tedy spojuje a naplňuje Duch svatý, ať dokážeme nést břemena jedni druhých, a tak společně kráčet cestou vykoupení.
   
  „Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,19-20)
   

  Za společenství Ruah a za františkány
  Romana Ryšková a Hana Brigita Reichsfeld

  Fotogalerie